fbpx

RoboService’s Robotgräsklippare utan Slinga och GPS-Linjeringsmaskiner, en resurs och tid besparing.

RoboService’s Robotgräsklippare utan Slinga och GPS-Linjeringsmaskiner, en resurs och tid besparing.

Idrottsanläggningar och skötsel team står inför ständiga utmaningar för att upprätthålla och förbereda spelplaner med högsta möjliga kvalitet, samtidigt som de strävar efter att minimera användningen av resurser. I denna strävan är RoboService stolt över att erbjuda två innovativa lösningar: Kress RTK robotgräsklippare utan slinga och Swozi GPS/RTK linjeringsmaskin. Dessa produkter representerar den senaste tekniken inom underhåll av idrottsanläggningar och erbjuder enastående fördelar som sparar både tid och resurser.

Kress RTK Robotgräsklippare utan Slinga

Kress RTK KR236e, Robotgräsklippare utan slinga, fotbollsplan, RoboService
Kress RTK KR236e, Robotgräsklippare utan slinga på en Fotbollsplan i Skåne – RoboService

RoboService introducerar Kress RTK robotgräsklipparen utan slinga under 2023, en banbrytande lösning för precisionsklippning av gräs på idrottsanläggningar. Denna avancerade maskin utnyttjar Kress egna RTK (Real Time Kinematic) nätverk för att klippa stora ytor med oöverträffad precision och eliminera behovet av begränsningsslingor. Kress RTK’s förmåga att autonomt navigera och klippa gräs innebär att fotbollsplaner, golfbanor och andra sportanläggningar kan upprätthålla perfekt klippta ytor utan den tidsåtgång, arbetskraft och bränsle som traditionell klippning kräver. Dessutom tillåter dess autonoma funktion att klippningen kan utföras nattetid utan att störa dagliga aktiviteter, vilket RoboService ser som en betydande fördel. RoboService sköter även all service av Robotgräsklipparen vilket gör det enkelt för klubben.

Swozi GPS/RTK Linjeringsmaskin

För att komplettera den perfekt klippta gräsmattan erbjuder RoboService även Swozi GPS/RTK linjeringsmaskinen, en produkt som revolutionerar sättet idrottsanläggningar linjerar sina spelplaner. Genom att använda GPS/RTK-teknologi för att linjera med exceptionell noggrannhet, omvandlar denna maskin det tidskrävande och resursintensiva linjerings arbetet till en snabb, enkel och exakt process. Till ett väldigt konkurrens kraftigt pris. Det resulterar i skarpare linjer, minskad färganvändning och minimerar behovet att underhålls krita, vilket direkt leder till kostnadsbesparingar och höjer spelplanernas kvalitet.

Fördelar med RoboService-lösningar

Integreringen av både Kress RTK robotgräsklippare utan slinga och Swozi GPS/RTK linjeringsmaskin i underhållet av idrottsanläggningar erbjuder flera fördelar:

  • Tids- och resursbesparing: Dessa autonoma lösningar minskar behovet av manuellt arbete och bränsle-/färganvändning.
  • Högre kvalitet på spelplanerna: Precisionen i både klippning och linjering säkerställer optimala spelförhållanden.
  • Miljövänligt: Minskad användning av färg och bränsle bidrar till mer hållbara idrottsanläggningar.

Med RoboService’s Kress RTK robotgräsklippare utan slinga och Swozi GPS/RTK linjeringsmaskin kan idrottsanläggningar och deras skötselteam uppnå en ny standard för effektivitet och kvalitet i underhållet av spelplaner, vilket skapar optimala förutsättningar för idrott på alla nivåer.

Share the Post:

Related Posts